Welkom bij Ennea Groep

De Stichting Ennea Groep is een jonge dynamische zorgorganisatie. Mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek kunnen bij ons terecht  voor professionele woonbegeleiding en begeleiding bij werk op maat. Wij bieden cliënten een beschermd leefklimaat in onze woongroepen. Door dagelijkse zorg en begeleiding willen wij met onze cliënten toewerken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid in de maatschappij. Ook kunnen onze cliënten werkzaam zijn in een van onze werkgelegenheidsprojecten afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de cliënt.

Wij kenmerken ons door een informeel karakter, korte communicatielijnen en een minimum aan overheadkosten. Wij hebben dan ook geen hoofdkantoor, maar maken gebruik van de vergadermogelijkheden die er in de buurt zijn. Medewerkers die dat kunnen, werken vanuit huis.

 

 

Onze cliënten hebben veel zeggenschap en de medewerkers een maximum aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het aantal leidinggevenden is tot een minimum beperkt. Elke woongroep is in principe zelfsturend. Bij ons staat de cliënt zodoende echt centraal. 

Onze bewoners worden betrokken bij alle beslissingen die het wonen op de woongroep direct aangaan. Bewoners kunnen ook zitting nemen in de cliëntenraad en meedenken over de algemene gang van zaken binnen de Ennea Groep. Ouders en/of hun wettelijke vertegenwoordiger worden eveneens betrokken bij de woongroepen en op onderdelen bij de beleidsvorming. Daarvoor zijn speciale overleggroepen per locatie ingericht, die de belangen van de cliënten behartigen. Bij ons zijn de bewoners en medewerkers belangrijk en niet de bestuurders!