Over ons

De Ennea Groep bestaat uit de onderdelen Zorg, Wonen en Werken. Ennea Zorg voor de intensievere vormen van begeleiding op de woongroepen, Ennea Wonen voor cliënten die ambulant kunnen wonen en Ennea Werk voor de werkgelegenheidsprojecten en creatieve activiteiten. Wij zijn een jonge organisatie in ontwikkeling en werken voornamelijk in de provincies Flevoland en Overijssel.

De Ennea Groep wil een netwerkorganisatie zijn en door middel van samenwerking in de keten wonen, werken, welzijn en zorg de maatschappelijke opgaven beter te kunnen realiseren.

 Onze missie

De Ennea Groep is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, voor mensen met een psychiatrische- en/of een verslavingsproblematiek. Wij zijn met name gespecialiseerd in de combinatie van deze meervoudige diagnoses. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen zijn voor ons belangrijke onderwerpen bij de bedrijfsvoering.