Visie

De Enneagroep wil door middel van onderstaande diensten haar doelstellingen realiseren:           
  • Verblijf in woongroepen met 24-uurs begeleiding of bereikbaarheidsdienst.
  • Semi-ambulante begeleiding, waarbij cliënten zo zelfstandig mogelijk wonen.
  • Activiteiten voor dagbesteding passend bij de interesses en mogelijkheden van cliënten.
  • Leren ontdekken van nieuwe vaardigheden op cognitief, creatief en/of sportief gebied.

De Ennea Groep is een organisatie, waarbij de cliënten centraal staan en de medewerkers veel bevoegdheden hebben om het werk zo cliëntgericht mogelijk uit te voeren. Het management ondersteunt de medewerkers daarbij. De financiële middelen dienen zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor de begeleiding, huisvesting en dagbesteding.

 

De Ennea Groep werkt vanuit de individuele kracht van de mens. Zijn of haar kwaliteiten zijn leidend voor de manier waarop iemand zich ontwikkeld. Door middel van de kerntypen van de Enneagram wil de Ennea Groep kijken waar de kracht van een mens ligt en vanuit daar een plan opstellen om deze persoon zich verder te laten ontwikkelen.

Als een cliënt bij ons binnenkomt gaan wij voorwaarden scheppen om het karakter van deze cliënt naar voren te laten komen. Dit maken we concreet door een startplan te schrijven voor aanvang van het wonen. Door veiligheid, rust en relatie te creëren wordt het karakter en daarmee ook de hulpvraag van de cliënt duidelijk.

Als de randvoorwaarden staan en de cliënt heeft kunnen laten zien wie hij is en wat hij nodig heeft, kunnen we op basis daarvan een begeleidingsplan gaan schrijven. Dit plan is gericht op de kracht van de cliënt, competentie gericht en met als rode draad de kerntypen van de Enneagram.