De woongroepen

De woongroepen worden gehuisvest in woningen of panden die passen bij de aard van de doelgroep en over het algemeen gewoon in woonwijken. Een woonlocatie huisvest maximaal 10 personen, afhankelijk van de aard van de begeleiding en de zelfstandigheid van de bewoners. Bewoners die min of meer zelfstandig kunnen wonen krijgen ambulante begeleiding en wonen met gemiddeld 3 andere bewoners in een woning. Indien er meer begeleiding noodzakelijk is kunnen de woonlocaties groter worden, maar nooit meer dan 10 personen. 

 

De woonbegeleiders zijn allen professionals in hun werk en beschikken over de kwalificaties die nodig zijn. Maar met name selecteren wij medewerkers op hun capaciteiten om de cliënt te begrijpen en samen te werken aan een zo goed mogelijk op de behoefte afgestemd begeleidingsplan.

Naast de woonbegeleiding hebben de begeleiders de taak de cliënten te begeleiden bij de dagbesteding. Hierbij heeft de begeleider een coachende en sturende taak.